Filmclub Brunssum is opgericht in 1959 en behoort tot een van de oudste filmclubs van Limburg. 
 
De programma's van de clubavonden zijn gevarieerd. Er worden eigen films besproken, gasten uitgenodigd, die een thema behandelen, technische zaken besproken en 1 keer per jaar houden we onderling een filmwedstrijd. Daarnaast gaan we er samen op uit om te filmen en doen we mee aan activiteiten van de Limburgse Organisatie van audio-Visuele Amateurs.(LOVA) Verder doen we mee met de InterClub Ontmoeting (ICO) en maken we gezamenlijk een film hiervoor.
 
In onze club, zitten wel enkele "oude rotten", die enorm veel kunnen betekenen voor de beginners. Onze belangrijkste drijfveer is om op film gebied creatief bezig te zijn. In onze club kun  je ervaren, wat er al met eenvoudige montageprogramma’s te bereiken is. En....als je jouw eerste geslaagde film  vertoont, zul je ervaren dat dit een geweldige kick geeft en dat deze hobby je veel voldoening zal schenken.
 
 
Filmen, monteren, hermonteren en “worstelen” met eens geluidsmontage, je zult het uiteraard zelf moeten doen maar je kunt daarbij op goede raad en hulp rekenen.
Het goed leren filmen is een proces, dat wel enige tijd en vooral praktische oefening vergt.
Er komen diverse technieken en onderwerpen aan bod waaronder een draaiboek maken, opname- en montagetechniek, passende filmmuziek uitzoeken, commentaar maken en inspreken.
Binnen onze club is er ruime ervaring met computermontage.
We beschikken over een grootbeeldprojector en groot filmscherm.
Onze club is aangesloten bij de Limburgse- en Nederlandse Organisatie van audioVisuele Amateurs. (NOVA)
Tevens kun je meedoen aan de Limburgse Film- en Videodagen (LFD).
 
Tot ziens in het Gidsengebouw? 
Je bent van harte welkom! Nadere inlichtingen kun je inwinnen bij onze secretaris, 

Smalfilmclub Brunssum sinds 1959

logo werk in uitvoering

advertentie

kop een

advertentie

kop een

advertentie

kop een

Heb je vragen? Geef ons een seintje